Hakkımızda

VakıfBank'tan Satılık Gayrimenkuller

Nasıl Başvurulur?
 
Taşınmazlara teklif verebilmek için en yakın VakıfBank Şubesi’ne başvurulması, taşınmazın muhammen bedelinin %5’i tutarındaki teminatın yatırılması ve şubemizde doldurulacak Gayrimenkul Satış Şartnamesi’nin her sayfasının imzalaması gerekmektedir.
 

 
Başvuru sırasında istenecek belgeler;
 
Gayrimenkul Satış Şartnamesi ve yatırılan teminatın dekontuna ilave olarak aşağıdaki belgelerin şubemize teslim edilmesi gerekmektedir:
 
Gerçek kişiler için; Nüfus cüzdan fotokopisi,
 
Tüzel kişiler için; Gayrimenkul Satış Şartnamesi’ni imzalayan kişinin şirket yetkilisi olduğunu gösterir en son tarihli imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve vergi levhası,
 

 
Nasıl Teklif Verilir?   

 

Şubemiz tarafından oluşturulan başvurunuz, gerekli kontroller yapılarak onaylandıktan sonra kayıtlı cep telefonunuza ve e-posta adresinize sisteme giriş için gerekli şifre gönderilecektir. Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaparak teklifinizi iletebilirsiniz. Kullanıcı adı, gerçek kişiler için TC kimlik numarası; tüzel kişiler için vergi numarasıdır.
 

 
E-İhale Nasıl Yapılacak?   

 

Herhangi bir taşınmaza teklif verildiği anda, o taşınmaz için Banka tarafından belirlenen ihale süresi işlemeye başlayacaktır. İhale için kalan süre ve o taşınmaza teklif geldiği, internet sayfamızda tüm müşteriler tarafından görülebilecektir. İhale süresi içinde, teklif vermek isteyen müşteriler, yukarıda açıklanan başvuruları yaparak ihaleye katılabilir. İhale bitiş saatine 3 saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin arttırılması halinde, ihale saati, otomatik olarak 3 saat uzatılacaktır. Bu şekilde uzatılmış bir ihalede, son 30 dakika içinde teklif verilmesi durumunda, ihale 30 dakika daha uzatılacaktır. Son 30 dakika içinde başka teklif gelmemesi durumunda ihale sona erecek ve en yüksek teklifi veren müşteri, ihaleyi kazanmış olacaktır.
 

 
Muhammen Bedelin Altında Teklif Verilebilir mi?   

 

Muhammen bedelin altında teklif verilememektedir.
 

 
Teminat Yatırdıktan Sonra Tüm Taşınmazlara Teklif Verilebilir mi?
 
Sadece teminatı yatırılan gayrimenkul için teklif verilebilmektedir.
 

 
Taksitlendirme İmkanı Var mı?
 
Satışlar, sadece peşin olarak yapılmaktadır. Banka tarafından taksitlendirilmesi isteniyorsa, Banka’nın olağan kredilendirme süreci doğrultusunda Müşteri, Banka’ya konut kredisi başvurusunda bulunabilecektir. Kredi başvuruları, Bankamız kredi prosedürleri çerçevesinde değerlendirilecektir.
 

 
Diğer Hususlar
 
Müşteri, gayrimenkulü mevcut durumuyla (hasar, kusur ve ayıpları, hisse, kiracı, işgal, lojman tahsisi, vefa, şufa hakkı vb. hangi ad altında olursa olsun şahsi ve ayni şerhleri, sit, imar, ruhsat, iskan, konum, alan, tapu vb. bilgileri ile elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik borçları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, aidat, ruhsat, iskan, altyapı, otopark ve diğer bilumum harçları, borçları, bilumum şerhler, ayıp, eksik vb. durumları ile) görmüş, gayrimenkulü gezmiş, beğenmiş, gayrimenkulle ilgili resmi kayıt ile tapu kayıtları dahil her türlü inceleme ve araştırmayı yapmış ve kabul etmiş olup, mahallinde ve resmi her türlü incelemeyi yapmış olması Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, gayrimenkulün kusurlarından veya verilen bilgi ve fotoğraflar ile gayrimenkulün mevcut durumu arasındaki farklılıklardan dolayı gayrimenkulün teslim ve tescilinden kaçınamayacağı gibi, tekliflerini geri çekemez, iptal edemez ve Banka’dan gayrimenkulün kusurlarının giderilmesi için herhangi bir itiraz veya talepte bulunamaz.
 

 
Gayrimenkullerle ilgili olarak Banka tarafından verilen tüm bilgiler, resimler, açıklamalar ve basında, internette yayınlanan her türlü ilanlar (satış listesi, tanıtım metni, gazete ilanı, internet, afiş vb.) taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Gayrimenkulün fiili durumuyla Banka tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde Banka’nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.
 

 
Banka, 4734 sayılı ve 2886 sayılı yasalara tabi olmadığından, gayrimenkullerin satışını yapıp yapmamakta veya dilediği şartlarda dilediği kişilere, kurum veya kuruluşlara satış yapmakta, satışı dilediği teklifi uygun görerek sonuçlandırmakta veya iptal etmekte serbesttir.